Energia átváltó
MértékegységÉrték
MértékegységÉrték


kWh - MJ átváltás   kWh - kcal átváltás   kWh - kJ átváltás   kWh - cal átváltás   kWh - J átváltás   MJ - kWh átváltás   MJ - kcal átváltás   MJ - kJ átváltás   MJ - cal átváltás   MJ - J átváltás   kcal - kWh átváltás   kcal - MJ átváltás   kcal - kJ átváltás   kcal - cal átváltás   kcal - J átváltás   kJ - kWh átváltás   kJ - MJ átváltás   kJ - kcal átváltás   kJ - cal átváltás   kJ - J átváltás   cal - kWh átváltás   cal - MJ átváltás   cal - kcal átváltás   cal - kJ átváltás   cal - J átváltás   J - kWh átváltás   J - MJ átváltás   J - kcal átváltás   J - kJ átváltás   J - cal átváltás   

SI-prefixumok
Előtag Jele Szorzó
hatvánnyal számnévvel
yotta- Y 1024 kvadrillió
zetta- Z 1021 trilliárd
exa- E 1018 trillió
peta- P 1015 billiárd
tera- T 1012 billió
giga- G 109 milliárd
mega- M 106 millió
kilo- k 103 ezer
hekto- h 102 száz
deka- da (dk) 101 tíz
100 egy
deci- d 10-1 tized
centi- c 10-2 század
milli- m 10-3 ezred
mikro- µ 10-6 milliomod
nano- n 10-9 milliárdod
piko- p 10-12 billiomod
femto- f 10-15 billiárdod
atto- a 10-18 trilliomod
zepto- z 10-21 trilliárdod
yokto- y 10-24 kvadrilliomod


Az energia általános értelemben a változtatásra való képességet, a fizikában a testek pillanatnyi állapotát leíró mennyiség, állapotjelző. Egy bizonyos állapotú fizikai rendszer energiája azzal a munkamennyiséggel adható meg, amellyel valamilyen kezdeti állapotból ebbe az állapotba hozható.Az energiaformákat vissza lehet vezetni a fizika négy alapvető kölcsönhatásának valamelyikére. A mozgási és a helyzeti energia származhat bármely alapvető formából, a helyzeti energia a tárolt változata, a mozgási energia a felszabadult változata az energiának. A mozgási energia az ember számára közvetlenül használható energiafajta, mert a gépei forgása, haladása az a forma, ami a tényleges hasznos tetteket véghezviszi. A négy alapvető kölcsönhatás a gravitációs, az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatás. A munka, a hő és az energia mértékegysége a joule (J). A joule az a munka, amelyet 1 N erő saját hatásának irány??ba eső 1 m úton végez. A munka, ill. energia mértékegységeként korlátozás nélkül használható nem SI mértékegység a wattóra (Wh) és a kilowattóra (kWh).