Hőmérésklet átváltásMértékegységÉrték


Mértékegységek és átváltások


A Celsius-skála egy hőmérsékleti skála. 1742-ben javasolta Anders Celsius svéd csillagász, annak két végpontját a maihoz képest felcserélve. Jele: T. Ezen a skálán egy atmoszferikus nyomás mellett az olvadó jég hőmérséklete jelenti a 0 °C értéket, a forrásban levő víz hőmérséklete pedig a 100 °C.
A Fahrenheit egy hőmérsékleti skála, amely Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) német fizikusról kapta a nevét.E szerint a skála szerint a víz fagyáspontja 32 fok, leírva: 32 °F, forráspontja 212 °F. Fahrenheit azt szerette volna, hogy a skálában ne legyen negatív érték, ezért a skála nullapontját szülővárosa, Danzig (Gdańsk) 1708-as, legkeményebb telének hidegéhez viszonyította; ezt ammónium-klorid és víz keverékével könnyen elő tudta állítani: ez az érték -17,8 °C. Saját testhőmérsékletét 96 °F-ként határozta meg. Halála után a skálát újrakalibrálták, hogy a víz olvadáspontja 32 °F, forráspontja 212 °F legyen.
A kelvin (jele: K) a hőmérséklet SI-egysége, a hét SI-alapegység egyike. Két faktor határozza meg: a nulla kelvin az abszolút nulla fok (amikor a molekulák már nem végeznek hőmozgást), és az egy kelvin különbség a víz hármasponti hőmérsékletének 1/273,16-od része. A Celsius hőmérsékleti skála jelenleg a Kelvin-skála által definiált, csak a 0 °C a 273,15 kelvinhez tartozik, mely nagyjából a víz olvadáspontja normálállapotban.
A Réaumur-skála, amelyet "oktogezimális felosztásnak" is neveznek, olyan hőmérsékleti skála, amelynél a víz fagyáspontját és forráspontját 0, illetve 80 fokként határozzák meg. A skála René Antoine Ferchault de Réaumur nevéhez fűződik, aki először 1730-ban javasolt hasonló skálát.
A Rankine skálát a Glasgow University mérnökéről és fizikusáról, Macquorn Rankine-ről nevezik el. A Rankine skálán a nulla abszolút nulla, és egy Rankine fok hőmérséklet-különbségét egy Fahrenheit-foknak felelnek meg, nem pedig a Kelvin-skálán alkalmazott Celsius-fokot. Így 0 K (-273,15 ° C; -459,67 ° F) hőmérséklet egyenlő 0 ° R-vel, és -458,67 ° F hőmérséklet 1 ° R-vel egyenlő.

Híres tudósok és feltalálók


Anders Celsius

Anders Celsius (Ovanaker, Svédország, 1701. november 27. - Uppsala, 1744. április 25.) svéd természettudós, csillagász, a Celsius-skála megalkotója. A svéd és a berlini akadémia, valamint a londoni Royal Society tagja volt. Azon az uppsalai egyetemen tanult matematikát, fizikát és csillagászatot, ahol apja, Nils Celsius az asztronómia professzora volt, nagyapja, Magnus Celsius pedig a matematika professzora. Igazi tudóscsaládba született, hiszen anyai nagyapja, Anders Spole csillagász volt. A családi hagyományokat követve 1730 és 1744 között az Uppsalai Egyetem csillagászat professzora volt. 1737-ben tervezte meg a ma is használatos, 100-as beosztású hőmérsékleti skálát, amely komoly segítséget jelentett a tudományos munkában. A skálát 1742-ben mutatta be a Svéd Akadémiában tartott előadásán. 1750-ben M?rten Strömer svéd tudós módosította a skálát, és a fagyáspontot tette meg 0°-nak, a forráspontot pedig 100°-nak.

William Thomson

Lord Kelvin vagy Kelvin első bárója OM (született William Thomson) (Belfast, 1824. június 26. - Netherhall, Skócia, 1907. december 17.) ír nemzetiségű brit matematikus, mérnök, a 19. század meghatározó fizikusa. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. A kelvint a brit fizikus, Lord Kelvin tiszteletére nevezték el, aki bárói nevét a Glasgow-i Egyetem területén keresztülfolyó Kelvin folyóról kapta.

Daniel Gabriel Fahrenheit

Daniel Gabriel Fahrenheit (Gdansk, 1686. május 24. - Hága, 1736. szeptember 16.) német fizikus. Apja kereskedő volt, és fiát is arra a pályára szánta. Hogy az ehhez szükséges ismereteket megszerezze, elment Amszterdamba, ahol tanulmányait végezte. Érdeklődése a kereskedői pálya helyett csakhamar a gyakorlati természettudományok felé fordult. Nemsokára teljesen természettudományi kutatásokra adta magát és a hőmérők készítésében különösen nagy ügyességre tett szert. Az ő hőmérői voltak az első összehasonlítható hőmérők. Hőmérőit 1714-15-ig borszesszel, ezentúl pedig higannyal töltötte. A Fahrenheit után elnevezett hőmérőbeosztást még ma is használják, főleg az angolok és amerikaiak.