Hőmérséklet átváltó
MértékegységÉrték


Reaumur - Celsius átváltás   Reaumur - Kelvin átváltás   Reaumur - Fahrenheit átváltás   Reaumur - Rankine átváltás   Celsius - Reaumur átváltás   Celsius - Kelvin átváltás   Celsius - Fahrenheit átváltás   Celsius - Rankine átváltás   Kelvin - Reaumur átváltás   Kelvin - Celsius átváltás   Kelvin - Fahrenheit átváltás   Kelvin - Rankine átváltás   Fahrenheit - Reaumur átváltás   Fahrenheit - Celsius átváltás   Fahrenheit - Kelvin átváltás   Fahrenheit - Rankine átváltás   Rankine - Reaumur átváltás   Rankine - Celsius átváltás   Rankine - Kelvin átváltás   Rankine - Fahrenheit átváltás   

SI-prefixumok
Előtag Jele Szorzó
hatvánnyal számnévvel
yotta- Y 1024 kvadrillió
zetta- Z 1021 trilliárd
exa- E 1018 trillió
peta- P 1015 billiárd
tera- T 1012 billió
giga- G 109 milliárd
mega- M 106 millió
kilo- k 103 ezer
hekto- h 102 száz
deka- da (dk) 101 tíz
100 egy
deci- d 10-1 tized
centi- c 10-2 század
milli- m 10-3 ezred
mikro- µ 10-6 milliomod
nano- n 10-9 milliárdod
piko- p 10-12 billiomod
femto- f 10-15 billiárdod
atto- a 10-18 trilliomod
zepto- z 10-21 trilliárdod
yokto- y 10-24 kvadrilliomod


A hőmérséklet az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó. Változása szorosan összefügg az anyag más makroszkopikus tulajdonságainak változásával. E jellemzőt az ember elsősorban tapintás útján, a hőérzettel észleli, másodsorban hőmérő segítségével. A hőtan, más néven termodinamika tudományának egyik alapfogalma. Fizikai szempontból a hőmérséklet az anyagot felépítő részecskék átlagos mozgási energiájával kapcsolatos mennyiség. A hőmérsékletnek létezik minimum értéke, ami a kinetikus energiával való arányosság folyománya. Ezt nevezzük abszolút nulla foknak, ez az SI mértékegységrendszerben elfogadott Kelvin skála nulla pontja. A legelterjedtebb hőmérsékleti skála az európai kontinens közéletében a °C (Celsius-fok). Jele: T. Ezen a skálán egy atmoszferikus nyomás mellett az olvadó jég hőmérséklete jelenti a 0 °C értéket, a forrásban levő víz hőmérséklete pedig a 100 °C.