Méter Centiméter átváltás - m cm átváltás

=
1 Méter hány Centiméter-nak(nek) felel meg? 1 Méter-t átváltva hány Centiméter-t kapunk? 1 Méter pontosan 100 Centiméter-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Méter mértékegység nagyobb mint a Centiméter mértékegység. Tehát a Centiméter mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Méter mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Centiméter Méter átváltás - cm m átváltás

Centiméter Méter átváltó táblázat

Méter(m)Centiméter(cm)
1 m cm
2 m cm
3 m cm
4 m cm
5 m cm
6 m cm
7 m cm
8 m cm
9 m cm
10 m cm
20 m cm
30 m cm
40 m cm
50 m cm
60 m cm
70 m cm
80 m cm
90 m cm
100 m cm


Méter


A méter (jele: m) a hosszúság és a távolság alapmértékegysége az SI-mértékegységrendszerben. A méter 1983-ban elfogadott meghatározása a következő: az a távolság, amit a fény vákuumban megtesz a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt. A méter önmagában egy hagyományosan kényelmes mértékegység, mivel reális összefüggésben van a többi mértékegységgel a fizika törvényei szerint. Magyarországon 1874 óta törvényes.

Centiméter


A mérésügyről szóló törvény a szabályos prefixumokon kívül engedélyezi a méter tizedrészének (deci-) és századrészének (centi-) prefixumát is: deciméter (jele dm) - a méter tizedrésze centiméter (jele cm) - a méter századrésze
milliméter (jele mm) - a méter ezredrésze
mikrométer (jele ľm) - a méter milliomodrésze
nanométer (jele nm) - a méter milliárdodrésze
?ngström a nanométer tizedrésze, a méter tízmilliárdod része:
pikométer (jele pm) - a méter billiomodrésze
femtométer (jele fm) - a méter billiomod részének ezredrésze
attométer (jele am) - a méter billiomod részének milliomodrésze
zeptométer (jele zm) - a méter billiomod részének milliárdodrésze
yoktométer (jele ym) - a méter billiomod részének billiomodrésze