Méter Deciméter átváltás - m dm átváltás

=
1 Méter hány Deciméter-nak(nek) felel meg? 1 Méter-t átváltva hány Deciméter-t kapunk? 1 Méter pontosan 10 Deciméter-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Méter mértékegység nagyobb mint a Deciméter mértékegység. Tehát a Deciméter mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Méter mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Deciméter Méter átváltás - dm m átváltás

Deciméter Méter átváltó táblázat

Méter(m)Deciméter(dm)
1 m dm
2 m dm
3 m dm
4 m dm
5 m dm
6 m dm
7 m dm
8 m dm
9 m dm
10 m dm
20 m dm
30 m dm
40 m dm
50 m dm
60 m dm
70 m dm
80 m dm
90 m dm
100 m dm


Méter


A méter (jele: m) a hosszúság és a távolság alapmértékegysége az SI-mértékegységrendszerben. A méter 1983-ban elfogadott meghatározása a következő: az a távolság, amit a fény vákuumban megtesz a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt. A méter önmagában egy hagyományosan kényelmes mértékegység, mivel reális összefüggésben van a többi mértékegységgel a fizika törvényei szerint. Magyarországon 1874 óta törvényes.

Deciméter


A mérésügyről szóló törvény a szabályos prefixumokon kívül engedélyezi a méter tizedrészének (deci-) és századrészének (centi-) prefixumát is: deciméter (jele dm) - a méter tizedrésze centiméter (jele cm) - a méter századrésze
milliméter (jele mm) - a méter ezredrésze
mikrométer (jele ľm) - a méter milliomodrésze
nanométer (jele nm) - a méter milliárdodrésze
angström a nanométer tizedrésze, a méter tízmilliárdod része:
pikométer (jele pm) - a méter billiomodrésze
femtométer (jele fm) - a méter billiomod részének ezredrésze
attométer (jele am) - a méter billiomod részének milliomodrésze
zeptométer (jele zm) - a méter billiomod részének milliárdodrésze
yoktométer (jele ym) - a méter billiomod részének billiomodrésze