Méter Milliméter átváltás - m mm átváltás

=
1 Méter hány Milliméter-nak(nek) felel meg? 1 Méter-t átváltva hány Milliméter-t kapunk? 1 Méter pontosan 1000 Milliméter-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Méter mértékegység nagyobb mint a Milliméter mértékegység. Tehát a Milliméter mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Méter mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Milliméter Méter átváltás - mm m átváltás

Milliméter Méter átváltó táblázat

Méter(m)Milliméter(mm)
1 m mm
2 m mm
3 m mm
4 m mm
5 m mm
6 m mm
7 m mm
8 m mm
9 m mm
10 m mm
20 m mm
30 m mm
40 m mm
50 m mm
60 m mm
70 m mm
80 m mm
90 m mm
100 m mm


Méter


A méter (jele: m) a hosszúság és a távolság alapmértékegysége az SI-mértékegységrendszerben. A méter 1983-ban elfogadott meghatározása a következő: az a távolság, amit a fény vákuumban megtesz a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt. A méter önmagában egy hagyományosan kényelmes mértékegység, mivel reális összefüggésben van a többi mértékegységgel a fizika törvényei szerint. Magyarországon 1874 óta törvényes.

Milliméter


A mérésügyről szóló törvény a szabályos prefixumokon kívül engedélyezi a méter tizedrészének (deci-) és századrészének (centi-) prefixumát is: deciméter (jele dm) - a méter tizedrésze centiméter (jele cm) - a méter századrésze
milliméter (jele mm) - a méter ezredrésze
mikrométer (jele ľm) - a méter milliomodrésze
nanométer (jele nm) - a méter milliárdodrésze
?ngström a nanométer tizedrésze, a méter tízmilliárdod része:
pikométer (jele pm) - a méter billiomodrésze
femtométer (jele fm) - a méter billiomod részének ezredrésze
attométer (jele am) - a méter billiomod részének milliomodrésze
zeptométer (jele zm) - a méter billiomod részének milliárdodrésze
yoktométer (jele ym) - a méter billiomod részének billiomodrésze