Milliméter Méter átváltás - mm m átváltás

=
1 Milliméter hány Méter-nak(nek) felel meg? 1 Milliméter-t átváltva hány Méter-t kapunk? 1 Milliméter pontosan 0.001 Méter-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Milliméter mértékegység kisebb mint a Méter mértékegység. Tehát a Milliméter mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Méter mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Méter Milliméter átváltás - m mm átváltás

Méter Milliméter átváltó táblázat

Milliméter(mm)Méter(m)
1 mm m
2 mm m
3 mm m
4 mm m
5 mm m
6 mm m
7 mm m
8 mm m
9 mm m
10 mm m
20 mm m
30 mm m
40 mm m
50 mm m
60 mm m
70 mm m
80 mm m
90 mm m
100 mm m


Milliméter


A mérésügyről szóló törvény a szabályos prefixumokon kívül engedélyezi a méter tizedrészének (deci-) és századrészének (centi-) prefixumát is: deciméter (jele dm) - a méter tizedrésze centiméter (jele cm) - a méter századrésze
milliméter (jele mm) - a méter ezredrésze
mikrométer (jele ľm) - a méter milliomodrésze
nanométer (jele nm) - a méter milliárdodrésze
?ngström a nanométer tizedrésze, a méter tízmilliárdod része:
pikométer (jele pm) - a méter billiomodrésze
femtométer (jele fm) - a méter billiomod részének ezredrésze
attométer (jele am) - a méter billiomod részének milliomodrésze
zeptométer (jele zm) - a méter billiomod részének milliárdodrésze
yoktométer (jele ym) - a méter billiomod részének billiomodrésze


Méter


A méter (jele: m) a hosszúság és a távolság alapmértékegysége az SI-mértékegységrendszerben. A méter 1983-ban elfogadott meghatározása a következő: az a távolság, amit a fény vákuumban megtesz a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt. A méter önmagában egy hagyományosan kényelmes mértékegység, mivel reális összefüggésben van a többi mértékegységgel a fizika törvényei szerint. Magyarországon 1874 óta törvényes.