Idő átváltás
MértékegységÉrték
MértékegységÉrték


Év - Hónap átváltás   Év - Hét átváltás   Év - Nap átváltás   Év - Másodperc átváltás   Hónap - Év átváltás   Hónap - Hét átváltás   Hónap - Nap átváltás   Hónap - Másodperc átváltás   Hét - Év átváltás   Hét - Hónap átváltás   Hét - Nap átváltás   Hét - Másodperc átváltás   Nap - Év átváltás   Nap - Hónap átváltás   Nap - Hét átváltás   Nap - Másodperc átváltás   Másodperc - Év átváltás   Másodperc - Hónap átváltás   Másodperc - Hét átváltás   Másodperc - Nap átváltás   

SI-prefixumok
Előtag Jele Szorzó
hatvánnyal számnévvel
yotta- Y 1024 kvadrillió
zetta- Z 1021 trilliárd
exa- E 1018 trillió
peta- P 1015 billiárd
tera- T 1012 billió
giga- G 109 milliárd
mega- M 106 millió
kilo- k 103 ezer
hekto- h 102 száz
deka- da (dk) 101 tíz
100 egy
deci- d 10-1 tized
centi- c 10-2 század
milli- m 10-3 ezred
mikro- µ 10-6 milliomod
nano- n 10-9 milliárdod
piko- p 10-12 billiomod
femto- f 10-15 billiárdod
atto- a 10-18 trilliomod
zepto- z 10-21 trilliárdod
yokto- y 10-24 kvadrilliomod


Mindennapi életünkben az idő az események látszólag folyamatos sorrendjének érzékelésére utal. A szubjektív idő, az egyén belső időészlelése. eseményekhez, történésekhez kötődik. Az időnként mindegyikünk által tapasztalt „időeltolódás” jelensége meghatározó jelentőségű. A modern fizikai időfogalom teljesen elszakadt a hétköznapi tapasztalattól és az erre épített filozófiai gondolkodástól. Fizikailag az időt a megfigyelt rendszer entrópiájának növekedéseként értelmezhetjük. Nevezetesen, a rendszer állapotának két egymást követő megfigyelése két eseményt szolgáltat, melyek a múltból a jelenen keresztül a jövőbe való haladást írják le. Az idő mérésének jelenlegi rendszere a sumér civilizációig nyúlik vissza. E mérési rendszer a megszokott tízes alap helyett hatvanas alapot használ: 60 másodperc van egy percben, és 60 perc van egy órában, valamint 360 nap (60×6) egy évben (néhánnyal kiegészítve). E számrendszerben a 12 is jelentős szám: a napnak 12 nappali és 12 éjszakai órája van (régen a napnyugta jelezte a nap végét) és 12 hónap van egy évben.