Terület átváltó
MértékegységÉrték
MértékegységÉrték


Négyzetmérföld - Négyzetkilométer átváltás   Négyzetmérföld - Hektár átváltás   Négyzetmérföld - Magyar hold átváltás   Négyzetmérföld - Kis hold átváltás   Négyzetmérföld - Négyszögöl átváltás   Négyzetmérföld - Négyzetméter átváltás   Négyzetkilométer - Négyzetmérföld átváltás   Négyzetkilométer - Hektár átváltás   Négyzetkilométer - Magyar hold átváltás   Négyzetkilométer - Kis hold átváltás   Négyzetkilométer - Négyszögöl átváltás   Négyzetkilométer - Négyzetméter átváltás   Hektár - Négyzetmérföld átváltás   Hektár - Négyzetkilométer átváltás   Hektár - Magyar hold átváltás   Hektár - Kis hold átváltás   Hektár - Négyszögöl átváltás   Hektár - Négyzetméter átváltás   Magyar hold - Négyzetmérföld átváltás   Magyar hold - Négyzetkilométer átváltás   Magyar hold - Hektár átváltás   Magyar hold - Kis hold átváltás   Magyar hold - Négyszögöl átváltás   Magyar hold - Négyzetméter átváltás   Kis hold - Négyzetmérföld átváltás   Kis hold - Négyzetkilométer átváltás   Kis hold - Hektár átváltás   Kis hold - Magyar hold átváltás   Kis hold - Négyszögöl átváltás   Kis hold - Négyzetméter átváltás   Négyszögöl - Négyzetmérföld átváltás   Négyszögöl - Négyzetkilométer átváltás   Négyszögöl - Hektár átváltás   Négyszögöl - Magyar hold átváltás   Négyszögöl - Kis hold átváltás   Négyszögöl - Négyzetméter átváltás   Négyzetméter - Négyzetmérföld átváltás   Négyzetméter - Négyzetkilométer átváltás   Négyzetméter - Hektár átváltás   Négyzetméter - Magyar hold átváltás   Négyzetméter - Kis hold átváltás   Négyzetméter - Négyszögöl átváltás   

SI-prefixumok
Előtag Jele Szorzó
hatvánnyal számnévvel
yotta- Y 1024 kvadrillió
zetta- Z 1021 trilliárd
exa- E 1018 trillió
peta- P 1015 billiárd
tera- T 1012 billió
giga- G 109 milliárd
mega- M 106 millió
kilo- k 103 ezer
hekto- h 102 száz
deka- da (dk) 101 tíz
100 egy
deci- d 10-1 tized
centi- c 10-2 század
milli- m 10-3 ezred
mikro- µ 10-6 milliomod
nano- n 10-9 milliárdod
piko- p 10-12 billiomod
femto- f 10-15 billiárdod
atto- a 10-18 trilliomod
zepto- z 10-21 trilliárdod
yokto- y 10-24 kvadrilliomod


A terület a matematikában síkidomok közti viszonyszám, annak történetileg legkorábban kialakult és legtöbbet használt mértéke, hogy egy síkidom mekkora részét fedi le egy másiknak - speciálisan az egységnyi oldalú négyzet által letakart síkrész területének nagyságát választjuk egységnyi területűnek. A négyzetméter a terület (származtatott) mértékegysége az SI rendszerben. Jele: m2 (az SI szerint), de a lakóingatlanok hirdetésében az nm rövidítés is előfordul. A négyzetméter meghatározása a következő: az 1 méter oldalhosszúságú négyzet területe. A területegységek négyzetre emelése a váltószámokat is négyzetre emeli. Ha a négyzet és a méter szavak közé egy SI-prefixumot teszünk, akkor újabb területegységeket kapunk. Ekkor a négyzet az utána szereplő tagra vonatkozik.