Ár Katasztrális hold átváltás - a hold átváltás

=
1 Ár hány Katasztrális hold-nak(nek) felel meg? 1 Ár-t átváltva hány Katasztrális hold-t kapunk? 1 Ár pontosan 0.0173761946134 Katasztrális hold-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Ár mértékegység kisebb mint a Katasztrális hold mértékegység. Tehát a Ár mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Katasztrális hold mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Katasztrális hold Ár átváltás - hold a átváltás

Katasztrális hold Ár átváltó táblázat

Ár(a)Katasztrális hold(hold)
1 a hold
2 a hold
3 a hold
4 a hold
5 a hold
6 a hold
7 a hold
8 a hold
9 a hold
10 a hold
20 a hold
30 a hold
40 a hold
50 a hold
60 a hold
70 a hold
80 a hold
90 a hold
100 a hold


Ár


Régies mértékegység terület mérésére szolgál. 1 ár 100m2-nek felel meg. 1 hektár 100 árral egyenlő.

Katasztrális hold


A kataszter a földnek (termőföldnek) adózási célokra történő, bizonyos elvek szerint összeállított és rendszerezett adatnyilvántartása volt.Eredetileg az egy ekével egy nap alatt felszántott terület volt, amit ekeföldnek is neveztek. A 15. századtól kezdve azonban a szántó mértékéből fokozatosan országosan általánossá vált, és más művelési ágakban is elterjedt.

Változatai:
katasztrális vagy kataszteri hold, régi nevén bécsi hold (1600 négyszögöl = 5755 m2 = 57,55 ár = 0,5755 ha)
királyi hold (2347 négyszögöl = 8440 m2 = 84,4 ár)
kis hold (1000 négyszögöl = 3586,25 m2; Felvidék, Dunántúl)
magyar hold (1200 négyszögöl = 4315,5 m2 csak szántóföld mérték)