Hektár Katasztrális hold átváltás - ha hold átváltás

=
1 Hektár hány Katasztrális hold-nak(nek) felel meg? 1 Hektár-t átváltva hány Katasztrális hold-t kapunk? 1 Hektár pontosan 1.73761946134 Katasztrális hold-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Hektár mértékegység nagyobb mint a Katasztrális hold mértékegység. Tehát a Katasztrális hold mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Hektár mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Katasztrális hold Hektár átváltás - hold ha átváltás

Katasztrális hold Hektár átváltó táblázat

Hektár(ha)Katasztrális hold(hold)
1 ha hold
2 ha hold
3 ha hold
4 ha hold
5 ha hold
6 ha hold
7 ha hold
8 ha hold
9 ha hold
10 ha hold
20 ha hold
30 ha hold
40 ha hold
50 ha hold
60 ha hold
70 ha hold
80 ha hold
90 ha hold
100 ha hold


Hektár


A hektár (jele: ha) az ár százszorosa, földterület fizikai méretének méréséhez használt mértékegység. Nem része az SI-mértékegységrendszernek, de használható, mint SI-mértékegység konstansa. Hasonlóan más, nem SI-mértékegységekhez (az idő (perc, óra, nap), a térfogat (liter) és a tömeg (tonna), a hektár használatát is elfogadta a Magyar Szabványügyi Hivatal.

Katasztrális hold


A kataszter a földnek (termőföldnek) adózási célokra történő, bizonyos elvek szerint összeállított és rendszerezett adatnyilvántartása volt.Eredetileg az egy ekével egy nap alatt felszántott terület volt, amit ekeföldnek is neveztek. A 15. századtól kezdve azonban a szántó mértékéből fokozatosan országosan általánossá vált, és más művelési ágakban is elterjedt.

Változatai:
katasztrális vagy kataszteri hold, régi nevén bécsi hold (1600 négyszögöl = 5755 m2 = 57,55 ár = 0,5755 ha)
királyi hold (2347 négyszögöl = 8440 m2 = 84,4 ár)
kis hold (1000 négyszögöl = 3586,25 m2; Felvidék, Dunántúl)
magyar hold (1200 négyszögöl = 4315,5 m2 csak szántóföld mérték)