Katasztrális hold Ár átváltás - hold a átváltás

=
1 Katasztrális hold hány Ár-nak(nek) felel meg? 1 Katasztrális hold-t átváltva hány Ár-t kapunk? 1 Katasztrális hold pontosan 57.55 Ár-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Katasztrális hold mértékegység nagyobb mint a Ár mértékegység. Tehát a Ár mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Katasztrális hold mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Ár Katasztrális hold átváltás - a hold átváltás

Ár Katasztrális hold átváltó táblázat

Katasztrális hold(hold)Ár(a)
1 hold a
2 hold a
3 hold a
4 hold a
5 hold a
6 hold a
7 hold a
8 hold a
9 hold a
10 hold a
20 hold a
30 hold a
40 hold a
50 hold a
60 hold a
70 hold a
80 hold a
90 hold a
100 hold a


Katasztrális hold


A kataszter a földnek (termőföldnek) adózási célokra történő, bizonyos elvek szerint összeállított és rendszerezett adatnyilvántartása volt.Eredetileg az egy ekével egy nap alatt felszántott terület volt, amit ekeföldnek is neveztek. A 15. századtól kezdve azonban a szántó mértékéből fokozatosan országosan általánossá vált, és más művelési ágakban is elterjedt.

Változatai:
katasztrális vagy kataszteri hold, régi nevén bécsi hold (1600 négyszögöl = 5755 m2 = 57,55 ár = 0,5755 ha)
királyi hold (2347 négyszögöl = 8440 m2 = 84,4 ár)
kis hold (1000 négyszögöl = 3586,25 m2; Felvidék, Dunántúl)
magyar hold (1200 négyszögöl = 4315,5 m2 csak szántóföld mérték)

Ár


Régies mértékegység terület mérésére szolgál. 1 ár 100m2-nek felel meg. 1 hektár 100 árral egyenlő.