Katasztrális hold Hektár átváltás - hold ha átváltás

=
1 Katasztrális hold hány Hektár-nak(nek) felel meg? 1 Katasztrális hold-t átváltva hány Hektár-t kapunk? 1 Katasztrális hold pontosan 0.5755 Hektár-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Katasztrális hold mértékegység kisebb mint a Hektár mértékegység. Tehát a Katasztrális hold mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Hektár mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Hektár Katasztrális hold átváltás - ha hold átváltás

Hektár Katasztrális hold átváltó táblázat

Katasztrális hold(hold)Hektár(ha)
1 hold ha
2 hold ha
3 hold ha
4 hold ha
5 hold ha
6 hold ha
7 hold ha
8 hold ha
9 hold ha
10 hold ha
20 hold ha
30 hold ha
40 hold ha
50 hold ha
60 hold ha
70 hold ha
80 hold ha
90 hold ha
100 hold ha


Katasztrális hold


A kataszter a földnek (termőföldnek) adózási célokra történő, bizonyos elvek szerint összeállított és rendszerezett adatnyilvántartása volt.Eredetileg az egy ekével egy nap alatt felszántott terület volt, amit ekeföldnek is neveztek. A 15. századtól kezdve azonban a szántó mértékéből fokozatosan országosan általánossá vált, és más művelési ágakban is elterjedt.

Változatai:
katasztrális vagy kataszteri hold, régi nevén bécsi hold (1600 négyszögöl = 5755 m2 = 57,55 ár = 0,5755 ha)
királyi hold (2347 négyszögöl = 8440 m2 = 84,4 ár)
kis hold (1000 négyszögöl = 3586,25 m2; Felvidék, Dunántúl)
magyar hold (1200 négyszögöl = 4315,5 m2 csak szántóföld mérték)

Hektár


A hektár (jele: ha) az ár százszorosa, földterület fizikai méretének méréséhez használt mértékegység. Nem része az SI-mértékegységrendszernek, de használható, mint SI-mértékegység konstansa. Hasonlóan más, nem SI-mértékegységekhez (az idő (perc, óra, nap), a térfogat (liter) és a tömeg (tonna), a hektár használatát is elfogadta a Magyar Szabványügyi Hivatal.