Katasztrális hold Négyzetkilométer átváltás - hold km2 átváltás

=
1 Katasztrális hold hány Négyzetkilométer-nak(nek) felel meg? 1 Katasztrális hold-t átváltva hány Négyzetkilométer-t kapunk? 1 Katasztrális hold pontosan 0.005755 Négyzetkilométer-al egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a Katasztrális hold mértékegység kisebb mint a Négyzetkilométer mértékegység. Tehát a Katasztrális hold mértékegységből van szükség többre, hogy ugyanannyi Négyzetkilométer mértégységnek megfelelő mennyiséget kapjunk.


Ellenkező irány: Négyzetkilométer Katasztrális hold átváltás - km2 hold átváltás

Négyzetkilométer Katasztrális hold átváltó táblázat

Katasztrális hold(hold)Négyzetkilométer(km2)
1 hold km2
2 hold km2
3 hold km2
4 hold km2
5 hold km2
6 hold km2
7 hold km2
8 hold km2
9 hold km2
10 hold km2
20 hold km2
30 hold km2
40 hold km2
50 hold km2
60 hold km2
70 hold km2
80 hold km2
90 hold km2
100 hold km2


Katasztrális hold


A kataszter a földnek (termőföldnek) adózási célokra történő, bizonyos elvek szerint összeállított és rendszerezett adatnyilvántartása volt.Eredetileg az egy ekével egy nap alatt felszántott terület volt, amit ekeföldnek is neveztek. A 15. századtól kezdve azonban a szántó mértékéből fokozatosan országosan általánossá vált, és más művelési ágakban is elterjedt.

Változatai:
katasztrális vagy kataszteri hold, régi nevén bécsi hold (1600 négyszögöl = 5755 m2 = 57,55 ár = 0,5755 ha)
királyi hold (2347 négyszögöl = 8440 m2 = 84,4 ár)
kis hold (1000 négyszögöl = 3586,25 m2; Felvidék, Dunántúl)
magyar hold (1200 négyszögöl = 4315,5 m2 csak szántóföld mérték)

Négyzetkilométer


Az egy kilométer oldalhosszúságú négyzet területe. Egy km2 1 000 000m2-nek felel meg.