Tömeg átváltásMértékegységÉrték
MértékegységÉrték


Mértékegységek és átváltások


A tonna, angolszász területeken metrikus tonna (rövidítése: t) egy tömegmértékegység, ezer kilogrammal, azaz körülbelül 1 köbméter víz tömegével egyenértékű. Nem SI-mértékegység, de használata megengedett.
A fizikában a newton (jele: N) az erő mértékegysége az SI-mértékegységrendszerben. Nevét Sir Isaac Newton, a klasszikus mechanika atyjának munkássága után kapta; különösen a második törvényének elismeréseképpen.
A mázsa egy 1980 óta hivatalosan nem használt tömegmértékegység. Egy alap tömegmértékegység százszorosát értjük rajta, mai közhasználatban 100 kilogrammot. Korábban 100 fontként (42-56 kg) használták. A Monarchia területén a 100 kg-os értelmezés terjedt el. A mezőgazdaságban a mai napig használják.
A font a tömeg egy mértékegysége, latin eredetű. Ma már csak egyes helyeken használatos: Angliában, általában a Brit Nemzetközösség országaiban, valamint az Amerikai Egyesült Államokban az angol font (pound) hivatalos mértékegység, továbbá Németországban (Pfund) a köznyelvben 0,5 kg-ot jelent.
Az uncia az angolszász országokban elterjedt tömeg-, illetve űrmérték. Jele: OZ
A karát a drágakövek tömegének és az arany tisztaságának mérésére szolgáló mértékegység. A karát a drágakövek tömegének mérésére szolgáló mértékegység. Jele: Kt, angolszász területen ct.

Híres tudósok és feltalálók


Isaac Newton

Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 1642. december 25. - London, 1727. március 20.) angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista; az újkori történelem egyik kiemelkedő tudósa. Newton igen szófogadatlan ifjú volt, akit nem igazán érdekelt semmi más a kutatásain kívül. Tizennyolc évesen kitűnő bizonyítvánnyal végzett. Tanára ezt mondta róla: Zsenialitása mostantól felfelé szárnyal, és egyre nagyobb fénnyel ragyog. Különösen a versírásban jeleskedik. (…) Felülmúlja a legvérmesebb reményeimet is, melyeket hozzá fűztem. 1661-ben beiratkozott a Cambridge Egyetemen a Trinity College-ba, ahová nagybátyja, William Ayscough is járt. 1667-ben Newton a Trinity College tanára lett. 1669-ben a végtelen sorokról írt munkája elismeréséül Isaac Barrow, aki a tanára volt, Newton javára lemondott az egyetemi katedráról, így helyére Newtont az egyetem professzorává léptették elő. A közismert történet szerint Newton a fejére pottyanó alma hatására értette meg, hogy a földi tárgyakat és égitesteket mozgató erő ugyanaz. Egy kortárs író, William Stukeley írta ezt először Memoirs of Sir Isaac Newton's Life című művében, melyben visszaemlékezik, hogy mikor 1726. április 15-én Kensingtonban beszélgetett Newtonnal, a tudós elmesélte, hogyan jutott eszébe a gravitációelmélet. Egy alma lehullása okozta, mikor elmélkedve ott ült. Miért esik az alma mindig a földre, tette fel a kérdést magának. Miért nem oldalra vagy felfelé esik, hanem mindig a föld középpontja felé?
1670 és 1672 között Newton optikát tanított. Ezalatt az idő alatt vizsgálta a fénytörés jelenségét, és rájött, hogy a prizma a fehér fényt a színspektrum különböző színeire tudja bontani, egy másik prizma pedig újra össze tudja állítani fehér fénnyé. Egy színes fénysugárral különböző tárgyakat megvilágítva azt is megmutatta, hogy a színes fény tulajdonságai nem változnak. Megfigyelte, hogy ha a fény tükröződik vagy szétszóródik, akkor is ugyanolyan színű marad, a színeket tehát nem a tárgyak hozzák létre, hanem annak függvényében látjuk őket, ahogy a tárgyak visszatükrözik a már színes fényt.
Newton legfontosabb felfedezései a mechanika területén születtek. Newton törvényei, melyeket röviden csak a Principia néven ismert könyvében írt le, korszakalkotó megállapítások a térről, az időről, a tömegről, a mozgásról és az általános tömegvonzásról. Elméletének lényeges mozzanata, hogy az égi és a földi fizika egységének gondolata vezérelte.Tömeg mértékegység átváltások


Tonna Kilonewton átváltás - t KN átváltás
Tonna Mázsa átváltás - t q átváltás
Tonna Newton átváltás - t N átváltás
Tonna Kilogramm átváltás - t kg átváltás
Kilonewton Tonna átváltás - KN t átváltás
Kilonewton Mázsa átváltás - KN q átváltás
Kilonewton Newton átváltás - KN N átváltás
Kilonewton Kilogramm átváltás - KN kg átváltás
Kilonewton Font átváltás - KN lb átváltás
Mázsa Tonna átváltás - q t átváltás
Mázsa Kilonewton átváltás - q KN átváltás
Mázsa Newton átváltás - q N átváltás
Mázsa Kilogramm átváltás - q kg átváltás
Mázsa Font átváltás - q lb átváltás
Newton Tonna átváltás - N t átváltás
Newton Kilonewton átváltás - N KN átváltás
Newton Mázsa átváltás - N q átváltás
Newton Kilogramm átváltás - N kg átváltás
Newton Font átváltás - N lb átváltás
Kilogramm Tonna átváltás - kg t átváltás
Kilogramm Kilonewton átváltás - kg KN átváltás
Kilogramm Mázsa átváltás - kg q átváltás
Kilogramm Newton átváltás - kg N átváltás
Kilogramm Gramm átváltás - kg g átváltás
Kilogramm Font átváltás - kg lb átváltás
Gramm Kilogramm átváltás - g kg átváltás
Gramm Centigramm átváltás - g cg átváltás
Gramm Milligramm átváltás - g mg átváltás
Gramm Font átváltás - g lb átváltás
Centigramm Gramm átváltás - cg g átváltás
Centigramm Milligramm átváltás - cg mg átváltás
Milligramm Gramm átváltás - mg g átváltás
Milligramm Centigramm átváltás - mg cg átváltás
Milligramm Mikrogramm átváltás - mg ug átváltás
Mikrogramm Milligramm átváltás - ug mg átváltás
Mikrogramm Nanogramm átváltás - ug ng átváltás
Nanogramm Mikrogramm átváltás - ng ug átváltás
Font Kilonewton átváltás - lb KN átváltás
Font Mázsa átváltás - lb q átváltás
Font Newton átváltás - lb N átváltás
Font Kilogramm átváltás - lb kg átváltás
Font Gramm átváltás - lb g átváltás